Om uw kind aan te melden voor de voorschool moet u een aantal documenten invullen.

De documenten kunt u downloaden, printen en invullen.

De ingevulde documenten graag inleveren bij de voorschool.

 

Invulformulier voor aanmelding

Invulformulier voor aanmelding

Voorschool "Eigenwijs"

Kerkplein 2a

5317 JT Nederhemert

Tel: 0418-552280

Info@voorschooleigenwijs.nl 

 

                                Nieuwsbrief januari voorschool “Eigenwijs”.

 

Bijbelrooster:

Week

Maandag t/m vrijdag

2

De wijzen uit het oosten

3

De 12 jarige Heere Jezus

4

De eerste discipelen van Jezus

5

De bruiloft in Kana

 

We wensen u allen een voorspoedig 2022 toe.

 

Thema:

We willen in januari starten met het thema “Ik, in de winter”. Dit thema vullen we in door middel van verschillende boekjes te lezen en te bekijken. De boekjes zijn:

Koude neuzen,

Kaatje in de winter,

Karel in de winter,

Kikker in de kou.

 

Schooltijden:

De schooltijden voor de voorschool zijn:

Inloop: 8.20 – 8.30 uur, kinderen worden bij de hoofdingang door de juf opgehaald.

De school gaat uit om 11.40 uur en uw kind wordt door het kerkpaadje naar de Schoolstraat gebracht. Op woensdagmorgen gaat de school uit om 12.10 uur.

 

Corona maatregelen:

De kinderen worden bij de hoofdingang gebracht, daar wacht de juf hen op.

Er komen geen ouders in de school of alleen na afspraak.

In de gang van de school wordt door ouders en personeel een mondneusmasker gedragen.

De ouders houden zich aan de looproute: vanuit de Schoolstraat het plein op en via het kleuterhek het plein af.

 

Onze voorschool valt onder de wet kinderopvang. Uw kind mag dus wel met verkoudheidsklachten naar de voorschool komen. We willen u wel vragen hier verantwoord mee om te gaan.

 

Integrale vroeghulp Bommelerwaard

Er is een folder van de gemeente binnengekomen over de mogelijkheid tot hulp bij de opvoeding, en dergelijke. De folder kunt u lezen wanneer u op de afbeeldingen onderaan de blog klikt. 

 

 

Contracten:

Denkt u aan het inleveren van het nieuwe contract voor 2022?

 

Tot slot:

Alle kinderen weer een fijn schooljaar toegewenst door

Juf v/d Stelt, juf Grandia, juf Weijma en juf Bouman.

Voor alle data geldt D.V.

 

 

 

 

Verjaardagen:

Deze maand hebben we geen jarigen in de groep.

 

 

Welkom op de voorschool

In januari komen er 4 nieuwe kinderen op de voorschool n.l.

Mark,

Hannah,

Gerjan,

Meike.

Welkom en veel leer-/speelplezier toegewenst.

 

 

 

Agenda :

 

 

Programma van de dag

  • Binnenkomst en spelen
  • Bidden, Bijbelvertelling en zingen
  • Werkje maken of sensomotorische activiteit
  • Eten en drinken
  • Buitenspelen of gymzaal
  • Taal/rekenactiviteit
  • Spelen
  • Opruimen
  • Jassen aan en Danken
  • Naar huis