Voorschool "Eigenwijs"

Kerkplein 2a

5317 JT Nederhemert

Tel: 0418-552280

Info@voorschooleigenwijs.nl 

 

 De bronafbeelding bekijken

 

Nieuwsbrief december voorschool “Eigenwijs”. 

 

Bijbelrooster:

Week

Maandag t/m vrijdag

48

De boodschap aan Maria

49

De geboorte van de Heere Jezus

50

De herders naar de stal

51

Herhalen en/of oefenen kerstverhaal

52

kerstvakantie

 

 Thema:

We hebben ons thema herfst afgesloten. We hebben gekeken naar het weer, de bladeren, zoveel verschillende vormen en kleuren, naar de bomen die kaal worden, de mooie paddenstoelen en spinnen. Gezongen van de herfst, maar nu gaan we verder luisteren en werken over de geboorte van de Heere Jezus. We leren de versjes “In Bethlehems stal” en “Kling klokje klingelingeling”.

 

Gymschoenen:

Nu de regentijd er aankomt zullen we weer vaker in het speellokaal spelen i.p.v. naar buiten gaan. Dan hebben we gymschoenen aan. Mocht uw kind deze nog niet op school hebben,

wilt u ze dan meegeven naar school met de naam erop?

 

Schooltijden:

De schooltijden voor de voorschool zijn:

Inloop: 8.20 – 8.30 uur, kinderen worden bij de hoofdingang door de juf opgehaald.

De school gaat uit om 11.40 uur en uw kind wordt door het kerkpaadje naar de Schoolstraat gebracht. Op woensdagmorgen gaat de school uit om 12.10 uur.

 

Corona maatregelen:

De kinderen worden bij de hoofdingang gebracht, daar wacht de juf hen op.

Er komen geen ouders in de school of alleen na afspraak.

In de gang van de school wordt door ouders en personeel een mondneusmasker gedragen.

De ouders houden zich aan de looproute: vanuit de Schoolstraat het plein op en via het kleuterhek het plein af.

 

Onze voorschool valt onder de wet kinderopvang. Uw kind mag dus wel met verkoudheidsklachten naar de voorschool komen. We willen u wel vragen hier verantwoord mee om te gaan.

 

Sensomotoriek:

De werkles:

Naar aanleiding van de cursus die we hebben gevolgd bij Hanneke Poot (kinderfysiotherapeute), hebben we besloten om één keer in de week een ‘echt’ werkje te maken met de kinderen. We gaan ook één keer in de week met materialen aan de slag zoals verf, lijm, scheerschuim, klei, water en zand. Bij deze materialen mogen de kinderen lekker met hun handen alles volsmeren (bijv. een stuk behang of een groot vel papier) . Dit is heel goed voor hun (senso)motorische ontwikkeling. Dus, op woensdag en donderdag (vrijdag voor de kinderen die niet op woensdag of donderdag komen) kleren aandoen bij uw kind die vies zouden mogen worden. We gebruiken natuurlijk ook de kliederschorten tijdens deze activiteiten, maar je weet maar nooit…!

 

Tot slot:

Wij wensen u allen Gezegende Kerstdagen en een fijne vakantie toe. We hopen de kinderen weer te zien vanaf 10 januari.

 

Voor alle data geldt D.V.

 

 

 

Verjaardagen:

Jarigen in december zijn:

 5         Mara

14        Juf Grandia

15        Emma

21        Hannah

3-1-’22  Roos

We nemen afscheid van Mara, Emma, Hannah en Roos. Zij mogen in januari naar groep 0/1

 

Welkom op de voorschool

 

 

Welkom:

In december komen er geen nieuwe kinderen bij.

 

Agenda :

 

 

Programma van de dag

  • Binnenkomst en spelen
  • Bidden, Bijbelvertelling en zingen
  • Werkje maken of sensomotorische activiteit
  • Eten en drinken
  • Buitenspelen of gymzaal
  • Taal/rekenactiviteit
  • Spelen
  • Opruimen
  • Jassen aan en Danken
  • Naar huis