Voorschool Eigenwijs

Nederhemert

Nieuwsbrief voorschool EigenWijs april 20

Hallo allemaal:

Fijn dat u de nieuwsbrief van april leest.

Er wordt regelmatig gevraagd hoe groot de groep is i.v.m. trakteren op verjaardagen, we hebben zonder zieke kinderen maximaal 16 kinderen in de groep. Dat betekent

 ook dat bij nieuwe aanmeldingen een wachtlijst is. Maar schroom niet en meldt uw kind tijdig aan zodat we er rekening mee kunnen houden wanneer u graag wilt dat uw kindje kan komen.

Juf Grandia is geopereerd aan haar knie, zodat ze deze maand rust moet houden en niet op school kan komen. We zullen haar plaats met elkaar invullen zodat uw kindje geen vreemde gezichten zal zien. We wensen juf Grandia veel sterkte en beterschap toe.

Thema:

We hebben gewerkt over en met het boekje “Kikker is ziek”. Dit thema sluiten we de komende week af met ziek zijn en beter worden. Dit aan de hand van rode plekjes (waterpokken) die kriebelen.

Daarna komt ons nieuwe thema en kijken we naar de lente op de boerderij.

Corona regels op de voorschool:

Helaas hebben we nog steeds te maken met deze regels. Nog even voor u op een rijtje:

Deze zijn dus:

Er mogen geen ouders in de school komen. U mag uw kind bij de hoofdingang aan een van ons overdragen en de andere juf zal in de klas zijn om de kinderen daar weer op te vangen. U komt dus via de hoofdingang het schoolplein op en u verlaat het schoolplein weer via het kleuterhek.

De schooltijden zijn 8.35 tot 11.50 uur en  op woensdag tot 12.20 uur. U mag uw kindje brengen tussen 8.25 en 8.35. Uit school wordt uw kind naar de Schoolstraat gebracht waar u staat te wachten.

We kunnen ons voorstellen dat u graag contact met ons wilt hebben over uw kind of om andere zaken te bespreken. Ook zouden we het fijn vinden om te weten als er ingrijpende dingen zijn gebeurd de afgelopen tijd. We willen u vragen om dan contact met de mentor van uw kind op te nemen via de telefoon of email. Het is dus niet de bedoeling dat bij de overdracht van uw kind hele gesprekken tot stand gaan komen.

 • Is uw kind ziek, dan blijft uw kind thuis.
 • De bestaande hygiëneregels blijven van toepassing.
 • Traktaties en verjaardagen mogen weer in de klas.

Sparen:

Dank u wel voor het sparen van doosjes en eierdozen. Hiervan hebben we voorlopig genoeg. We sparen nu voor boterdoosjes, helpt u weer mee?

Tot slot:

Hebt u vragen? Stel ze via de app of bel de mentor van uw kind.

Vriendelijke groeten van Juf Grandia, Juf van de Stelt, juf Weijma en Juf Bouman.

Voor alle data geldt D.V.

 

Jarigen:

24 april Jens

25  “    Annemieke

26  “    Roos

29  “    Pepijn

Welkom op de voorschool

Nieuwe kinderen in april zijn:

William,

Jefta

Melody en

Suze.

Welkom!

Afscheid:

Ook gaat er weer een kindje naar groep 0.

Dit is Femke en we wensen haar ook een goede tijd toe in groep 0.

 

Agenda :

Meespeelmomenten:

In verband met Corona hebben we geen speelmomenten.

De nieuwe meespeelmomenten hopen we weer spoedig door te kunnen geven We hopen dat u dan een halfuurtje mee komt spelen met uw kind en/of andere kinderen.

Mocht u niet kunnen, dan is  opa of oma  ook welkom om mee te spelen.

meespeelochtend 8.30 uur – 9.00 uur

Programma van de dag

 • Binnenkomst en spelen
 • Bidden, Bijbelvertelling en zingen
 • Werkje maken of sensomotorische activiteit
 • Eten en drinken
 • Buitenspelen of gymzaal
 • Taal/rekenactiviteit
 • Spelen
 • Opruimen
 • Jassen aan en Danken
 • Naar huis

Bijbelrooster:

Week

Maandag t/m vrijdag

14

De Heer is waarlijk opgestaan.

15

De Emmaüsgangers.

16

De Heere Jezus komt bij de discipelen.

17

Bij het grote meer.

18

Meivakantie

19

Meivakantie

Voorschool "Eigenwijs"

Kerkplein 2a

5317 JT Nederhemert

Tel: 0418-552280

Info@voorschooleigenwijs.nl