Voorschool Eigenwijs

Nederhemert

Welkom in corona tijd:

Welkom op de site van de Voorschool. Fijn dat de school weer open is en we alle kinderen weer mogen ontmoeten op school. Na twee weken zijn we allemaal weer gewend en hopen we weer een fijne tijd met elkaar te hebben. Helaas is juf Grandia er nog niet bij, zij heeft tijdens de sneeuw haar knie verdraaid en kan niet lopen. We hopen dat het spoedig mag genezen zodat ze ook weer snel bij ons kan zijn.

 De regels zijn nog steeds volgens het RIVM.

Deze zijn dus:

Er mogen geen ouders in de school komen. U mag uw kind bij de hoofdingang aan een van ons overdragen en de andere juf zal in de klas zijn om de kinderen daar weer op te vangen. U komt dus via de hoofdingang het schoolplein op en u verlaat het schoolplein weer via het kleuterhek.

De schooltijden zijn 8.35 tot 11.50 uur en  op woensdag tot 12.20 uur. U mag uw kindje brengen tussen 8.25 en 8.35. Uit school wordt uw kind naar de Schoolstraat gebracht waar u staat te wachten.

We kunnen ons voorstellen dat u graag contact met ons wilt hebben over uw kind of om andere zaken te bespreken. Ook zouden we het fijn vinden om te weten als er ingrijpende dingen zijn gebeurd de afgelopen tijd. We willen u vragen om dan contact met de mentor van uw kind op te nemen via de telefoon of email. Het is dus niet de bedoeling dat bij de overdracht van uw kind hele gesprekken tot stand gaan komen.

 • Is uw kind ziek, dan blijft uw kind thuis.
 • De bestaande hygiëneregels blijven van toepassing.
 • Traktaties en verjaardagen mogen weer in de klas.

 

Thema:

We hebben het thema “winter” afgesloten. Wat was het mooi dat de kinderen sneeuw en ijs hebben gezien en heerlijk konden spelen met de slee en soms wel schaatsen. Nu zijn we weer met een nieuw thema gestart. We gaan werken over en met het boekje “Kikker is ziek”. We leren een gedichtje  en proberen het in praktijk na te spelen.

Gedichtje met kikker

Dag dokter dag dokter kikker is een beetje naar

Kikker heeft het warm, kikker heeft het koud en ook zijn buik doet naar

Kijk eens in zijn oren kijk eens in zijn mond

Geef kikker een drankje of een pil dan is hij zo weer gezond

Zendingsgeld:

Op maandag en dinsdagmorgen hebben we een spaarpotje staan voor ons adoptiekindje van Woord en daad. We hebben een foto gekregen van ons adoptiekindje met een briefje waarin ze haar dank uitbrengt aan ons allen.

Fruitdagen:

Op maandag en dinsdag hebben we onze fruitdagen. Wilt u dan a.u.b. geen snoep of koekjes meegeven naar school. Dit is niet leuk voor de andere kinderen. Houd uw kind niet van fruit, geef dan een broodje of knijpfruit mee. Geef vooral niet teveel mee, we zien kinderen met banaan, knijpfruit en ook nog een appel, maar één stuk fruit is genoeg. Dank u.

 Rapporten:

Wilt u de ondergetekende rapporten weer mee terug geven naar school.

Leesboekjes in coronatijd:

Wilt u de boekjes die uitgedeeld zijn bij de werklessen in de lockdown weer terug geven naar school. We hebben er al veel teruggekregen maar missen van 10 kinderen de boekjes. Ook hebben we van sommige kinderen twee boekjes terug gehad. Wilt u dan nog even zoeken want alle kinderen hebben er drie mee naar huis gekregen.

Sensomotoriek:

De werkles:

Naar aanleiding van de cursus die we hebben gevolgd bij Hanneke Poot (kinderfysiotherapeute), hebben we besloten om één keer in de week een ‘echt’ werkje te maken met de kinderen. We gaan ook één keer in de week met materialen aan de slag zoals; verf, lijm, scheerschuim, klei, water en zand. Bij deze materialen mogen de kinderen lekker met hun handen alles volsmeren (bijv. een stuk behang of een groot vel papier) . Dit is heel goed voor hun (senso)motorische ontwikkeling Dus, op woensdag en donderdag ( vrijdag voor de kinderen die niet op woensdag of donderdag komen) kleren aandoen bij uw kind die vies zouden mogen worden. We gebruiken natuurlijk ook de kliederschorten tijdens deze activiteiten, maar je weet maar nooit…!

Tot slot:

Voor zover deze nieuwsbrief. Hebt u vragen? Stel ze via de app of bel de mentor van uw kind.

Vriendelijke groeten van Juf Grandia, Juf van de Stelt, juf Weijma en Juf Bouman.

Voor alle data geldt D.V.

 

Jarigen:

In maart zijn jarig:

Bart         1 maart

Elseline 25 maart en Femke   26 maart.

Welkom op de voorschool

In maart komen er drie kinderen bij n.l.

Jelle

Bart en

Carlijn

Welkom op de voorschool!

 

Agenda :

Meespeelmomenten:

In verband met Corona hebben we geen speelmomenten.

De nieuwe meespeelmomenten hopen we weer spoedig door te kunnen geven We hopen dat u dan een halfuurtje mee komt spelen met uw kind en/of andere kinderen.

Mocht u niet kunnen, dan is  opa of oma  ook welkom om mee te spelen.

meespeelochtend 8.30 uur – 9.00 uur

Programma van de dag

 • Binnenkomst en spelen
 • Bidden, Bijbelvertelling en zingen
 • Werkje maken of sensomotorische activiteit
 • Eten en drinken
 • Buitenspelen of gymzaal
 • Taal/rekenactiviteit
 • Spelen
 • Opruimen
 • Jassen aan en Danken
 • Naar huis

Bijbelrooster:

9

Hosanna!

10

Judas de verrader en het paasfeest.

11

In de hof van Gethésmané ; Jezus wordt gevangen genomen.

12

Jezus en Petrus bij de vijanden en Jezus bij Pilatus.

13

Op de heuvel van Golgotha en Jezus sterft.

Voorschool "Eigenwijs"

Kerkplein 2a

5317 JT Nederhemert

Tel: 0418-552280

Info@voorschooleigenwijs.nl